Ορισμοί Διαιτητών για τις Ομαδικές Διοργανώσεις της Ένωσης

Για τις ομαδικές διοργανώσεις: Κύπελλο Ελλάδος, ΠΟ Α’ Εθνικής, Β’ Εθνική και για τους γύρους που διεξάγονται σε έδρες σωματείων, σύμφωνα με τις προκηρύξεις, πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία για τους ορισμούς διαιτητών

Σε κάθε συνάντηση ορίζεται διαιτητής που συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα ενεργών διαιτητών της Ε.Σ.Ο.

Το εντός έδρας σωματείο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την ΤΕΔ-ΕΣΣΚ (e-mail: tedkritis@gmail.com) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν τον κάθε αγώνα (Πέμπτη) για τον διαιτητή που προτείνει να διευθύνει τον αγώνα αποστέλλοντας και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο , e-mail). Ομοίως ισχύει σε περίπτωση που το σωματείο αναζητά διαιτητή.

Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης διαιτητή από το σωματείο η ΤΕΔ θα ορίζει τον διαιτητή του αγώνα, την αμοιβή του οποίου υποχρεούται να καλύψει το εντός έδρας σωματείο, σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό της ΚΕΔ.

Οι διαιτητές των συναντήσεων οφείλουν, την ίδια μέρα λήξης του αγώνα, να στείλουν με email το ΦΑ στον Έφορο Αγώνων της ΕΣΣΚ (babisstefanatos@gmail.com) κοινοποιώντας το και στην ΤΕΔ Κρήτης (tedkritis@gmail.com)