Πληρωμές Διαιτητών

Οι πληρωμές διαιτητών ισχύουν μόνο για τα ατομικά πρωταθλήματα της ένωσης και είναι οι εξής σύμφωνα με τον πίνακα αποζημιώσεων της Ε.Σ.Ο.

Τίτλος Πληρωμή Ανά Γύρο
IA 32 €
FA 29 €
ΑΚ 27 €
ΒΚ 23 €
ΓΚ 21 €