Η Επιτροπή

Τακτικά μέλη

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σερντεδάκις Αθανάσιος, Κατηγορία  ΙΑ/D,  Σωματείο: ΣΚ.Ο.Ρ.
2. ΜΕΛΟΣ: Σγουρός Νικόλαος, Κατηγορία  Β΄ Σωματείο ΟΑ.Χ. 2000
3. ΜΕΛΟΣ: Λυράκης Σταύρος, Κατηγορία B΄, Σωματείο: ΟΦΗ 2000

 

Επιτροπή ενστάσεων ΤΕΔ Κρήτης

1. Λογοθέτης Σωτήρης, κατηγορία IA/A, Σωματείο: ΚΑΪΣΣΑ Χανίων
2. Μαγουλιανός Γεώργιος, κατηγορία Β΄, Σωματείο: Σ.Ο.ΚΑΜΑΡΑ Αγίου Νικολάου
3. Μυλωνάκης Γεώργιος, κατηγορία Γ΄, Σωματείο: Ο.Α.Χ.